Cây luồng xây dựng

75.000 

Luồng 2m (d = 8 – 10 cm)
Luồng 2m5 (d =8 – 10 cm)
Luồng 3m (d =8 – 10 cm)
Luồng 4m (d =8 – 10 cm)
Luồng 5 – 7m (d=8 – 10 cm)
Luồng từ  7 đến 10m
Đặt mua ngay Giao hàng từ 3 đến 5 ngày