Đặc sản ốc núi đá Thanh Hóa báo giá 2022

150.000 

Giảm 15% đối với những khách hàng mua hàng trên 10kg và
Giảm 5 đên 8% mặt hàng đối với khách hàng quay lại lần 2

Đặt mua ngay Giao hàng từ 3 đến 5 ngày