Măng khô rừng bao nhiêu 1 kg| Giá măng khô 2022

120.000 

Măng khô loại 1 350.000 VNĐ
Măng khô loại 2 150.000 VND
Combo măng khô – măng chua 400.000 VND
mang-kho-nau
Măng khô rừng bao nhiêu 1 kg| Giá măng khô 2022

120.000 

Đặt mua ngay Giao hàng từ 3 đến 5 ngày